From August 25th, Friday to 27th, Sunday 1700 trail runners, from 30 different nationalities have taken the start of one of the 3 races of the Echappée Belle. Sun, solidarity, outperforming, suspense and emotion were present during this fantastic edition.

The 5th edition of the Echappée Belle was completed Sunday noon, on the Castle’s Parc of Aiguebelle, for the 65% finishers who has passed the finish line of one of the 3 courses. The beauty of the path and the friendly atmosphere, almost family, of this crossing of Belledonne have another time seduced all runners. The leadership in the victory were many. They were engaged a beautiful battle to offer us a magnificent podium.

On the Integrale, the World Champion of Trail Running in 2015, Sylvain Court won in 27:54.

Accustomed to the shortest formats, he apprehended the race with much humility. Stayed close to the other runners with more experience during the first 100k, he’s taken the lead just before the night. Very moved on the finish line, he dedicated his victory to his girlfriend and paid tribute to the organization. He would like to run “his first ultra-trail on a significative event”. This Échappée Belle will be marked in its souvenirs for ever! A lot of emotion also for Fabrice Arène who passed the finish line in 28:15 with his pacer Fanny Coyne (2nd women on the 144k in 2014). Nice surprise for this Parisian runner who made a solitary rise to get the 2nd place. 7th at the Pleynet, he managed his race and took advantage of a pleasant and soft nigh to raise on the ranking. To finish behind Sylvain “it’s almost a victory” he said on the arrival. The sponsor of this edition, David Barranger, more accustomated to the raids rather than ultra-trail, has completed the podium in 28:29. Stayed for a long time with Samuel Vergès (4th), he was able to find ressources to take a nice 3rd place. “Completey satisfied of the running of the race and of the timing” he appreciated the atmosphere and the immersion inside the mountain. Beautiful moment also on the finish line with the Pyrenean Nahuel Passerat and the Japanese Shogo Mochizuki who arrived together, after to have run most of the time together.

On women side, Alexandra Rousset, has started carefully because she didn’t know Belledonne. After a long start, the sponsor of the 5th edition was able to rest at the Pleynet to recover. Then she’s taken the lead and finished the race on 37:33 before Catherine Rion 2nd in 41:04, and Nelly Zotos 3rd in 41:43.

News for this year, the Integrale in Duo has been wan by Bénédicte and Marc Paturel in 37:21.

On the 85k, the Britanny runner Yann Guillerm, who “loves the Alps and the mountain ” created the surprise on the North Crossing of the Echappée Belle 2017. He wan in 13:46 before the Italian Simone Musazzi in 14:23 and Emmanuel Faucon in 14:30. With the women, Audrey Tanguy finished the 85k in 15:44, before Mathilde Guillaumot in 18:18 and Claire Dauchez in 18:26.

On the 47k, Nicolas Hairon et Kevin Vermeulen have beaten the record of Ugo Ferrari, and passed the finish line in 05:43. Another nice moment of solidarity on the Echappée Belle for the winners of the Ridge Track, as they decided to run together the last 27k after a fall. Thomas Cardin finished 3rd in 06:04. International podium for women with the French Line Moncelon (08:06), the Spanish Garay Zarraga Andrea (08:26) and the German Anna Janssen (08:37).

As every year, the beauty of the course and the welcome of the 450 volunteers were approved by everybody. This ultra-trail which is “one of the hardest of France, even of the world ” offered to the trail runners, followers and local of Belledonne, 3 holy days. The animations (kid’s activities, live music, discovery of the territory…), allowed to everybody to spend a beautiful weekend with a friendly atmosphere. The Échappée Belle is more than ever an adventure which lives and is divided into family or between family.

“L’Échappée Mômes” has closed the weekend and allowed kids to run their “Echappée” as adults!

> Complete ranking:  https://livetrail.net/live/echappeebelle/

Tisková zpráva (CZ)

Échappée Belle 2017, 5. ročník ve znamení emocí

Od pátku 25. srpna do neděle 27. srpna se 1700 trailových běžců a běžkyň z 30 různých národností postavilo na start jednoho z tří závodů Echappée Belle. Během tohoto fantastického ročníku bylo přítomno slunce, solidarita, překonávání sama sebe, napětí a emoce.

5. ročník Echappée Belle byl ukončen v neděli v poledne v zámeckém parku v Aiguebelle úspěšně pro 65% finišerů, kteří prošli cílovou čarou jedné ze tří tras. Krása trasy trailu a přátelská, skoro rodinná atmosféra tohoto přechodu Belledonnského masivu působila na všechny běžce. Bojů o vítězství bylo mnoho a po krásných « bitvách » na trati se nabídlo nádherné pódium.

Na nejdelší trati Integrale 144km/11100m zvítězil v čase 27:54 Sylvain Court, který je mistrem světa  v trailu z roku 2015. Zvyklý na kratší formáty závodů, začal závod s velkou pokorou. Během prvních 100km se pohyboval poblíž ostatních běžců s více zkušenostmi a a pak se dostal do vedení. Získal náskok do cíle, na cílové čáře věnoval své vítězství přítelkyni a vzdal hold organizaci. Chtěl absolvovat “svou první ultra-trailovou významnou událost”. Závod Échappée Belle bude mít ve svých vzpomínkách označen navěky! Mnoho emocí zde také bylo pro Fabrice Arène, který prošel cílovou čarou za 28:15 s jeho « peacer » Fanny Coyne (2. žena na 144km v roce 2014). Pěkné překvapení pro tohoto pařížského běžce, který zaznamenal velký vzestup a získal druhé místo. Na 63.km v Pleynet byl ještě sedmý, ale podařilo se mu závod obrátit a využít relativně čerstvé nohy k tomu, aby se takto výrazně posunul v pořadí. Abych skončil za Sylvainem, “je to téměř vítězství”, řekl při doběhu. Sponzor tohoto ročníku, David Barranger, nepříliš zvyklý na ultra trail, doplnil pódium, když doběhl třetí v čase 28:29. Dlouho běžel se Samuelem Vergès (4.), ale dokázal najít síly, aby vybojoval pěkné 3. místo. “Kompletní spokojenost s průběhem závodu a časem” ocenil atmosféru uprostřed hor. Krásný moment jsme také zažili na cílové rovině s Nahuelem Passeratem z Pyrenejí a Japonem Shogo Mochizukim, kteří dorazili společně poté, co většinu času spolu vedli.

V ženském závodě, Alexandra Rousset (také sponzorka tohoto ročníku), začala opatrně, protože neznala ještě Belledonne. Po pomalejším startusi odpočinula v Playnet, aby se zotavila. Poté převzala vedení a dokončila závod v čase 37:33 před druhou Catherine Rion 41:04 a třetí Nelly Zotos 41:43.

Novinku pro letošní rok « Integrale in Duo » vyhráli Bénédicte a Marc Paturel v 37:21.

Na trati 85km brritský běžec Yann Guillerm, který „miluje Alpy a hory“ vytvořil překvapení na North Crossing Echappee Belle 2017. Zvítězil v čase 13:46 před Italem Simone Musazzi 14:23 a Emmanuelem Faucon 14:30. V ženách pak vyhrála Audrey Tanguy v čase 15:44 před Mathilde Guillaumot 18:18 Claire Dauchez 18:26.

Na nejkratší trati 47km, Nicolas Hairon a Kevin Vermeulen překonali rekord Ugo Ferrariho a prošli cílovou čarou v čase 05:43. Další pěkný okamžik solidarity na Echappée Belle pro vítěze Ridge Track, protože se rozhodli dokončit společně po 27km boje. Thomas Cardin skončil třetí v čase 06:04. Mezinárodní pódium pak bylo v ženském závod, když zvítězila Francouzska Line Moncelon (08:06), před Španělkou Garay Zarraga Andrea (08:26) a Němkou Annou Janssen (08:37).

Jako každý rok přivítala krásná trať i 450 dobrovolníků, kteří zde byli pro všechny závodníky. Tento ultra-trail, který je “jedním z nejtěžších ve Francii a někteří dokonce říkají i na světě”, nabídl nejen trailovým běžcům, ale i jejich doprovodu a místním v Belledonne tři nádherné dny. Doprovodný  program (dětské aktivity, živá hudba, poznání krásy krajiny …) umožnily všem, aby strávili krásný víkend s přátelskou atmosférou. Échappée Belle je více než cokoli dobrodružstvím, které žije a je rozděleno v rodině nebo mezi rodinami.

“L’Échappée Mômes” pak uzavřelo víkend a dovolilo dětem, aby absolvovali své “Echappée” jako dospělí!

První snímky závodu: https://youtu.be/HmFNhDc6SI4

Kompletní výsledky: https://livetrail.net/live/echappeebelle/

Přiložené fotografie, fotografie: Jean-Luc Augier / Lumières des Cîmes, Matthieu Rieux a Benjamin Orgogozo.

Chcete-li mít další fotky: https://www.facebook.com/pg/lechapeebelledonne/photos/?tab=album&album_id=1573198586053087

Communicato stampa (IT)

L’Échappée Belle 2017, una quinta edizione sotto il segno dell’emozione

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, 1700 corridori provenienti da 30 diverse nazionalità hanno corso su uno dei tre percorsi dell’Echappée Belle. Sole, solidarietà, superamento di sé, suspense e emozioni sono state la chiave di questa magnifica edizione.

La quinta edizione dell’Échappée Belle si è conclusa domenica a mezzogiorno nel parco del castello di Aiguebelle per il 65% dei corridori che hanno attraversato la linea di arrivo su uno dei tre percorsi. La bellezza del percorso e l’atmosfera calda e quasi familiare di questa traversata della Belledonne hanno sedotto ancora una volta tutti i partecipanti. C’erano molti contendenti alla vittoria. C’è stata una grande battaglia per offrire alla fine un magnifico podio.

Sull’integrale, il campione del mondo di trail running  2015, Sylvain Court si è  imposto in 27h54. Abituato a più brevi percorsi, ha conquistato la corsa con grande umiltà. Rimanendo vicino agli altri corridori più esperti durante i primi 100 chilometri, ha preso la testa della gara poco prima dell’inizio della notte. Molto commosso sulla linea di arrivo, ha dedicato la sua vittoria alla sua fidanzata e ha reso tributo all’organizzazione. Voleva fare “il suo primo ultra-trail su un evento che segna”. Questa bella avventura segnerá per sempre i suoi ricordi! Un sacco di eccitazione per Fabrice Arène che ha attraversato la linea del traguardo in 28h15 con il suo pacer Fanny Coyne (seconda femminile sulla 144 km nel 2014). Bella sorpresa per questo parigino protagonista di una rimonta solitaria per andare a cercare il 2ndo posto. 7° al Pleynet, ha saputo gestire la corsa e ha approfittato di una notte piacevole per salire in  classifica. Finire dietro Sylvain “è un po ‘come una vittoria”, ha detto al traguardo. Lo sponsor di questa edizione 2017, David Barranger, più abituato ai raids che alle ultra, ha completato il podio in 28h29. Rimasto a lungo con Samuel Vergès (quarto), ha saputo trovare le risorse per ottenere un bel posto terzo. “Completamente soddisfatto della gara e del mio tempo” ha apprezzato l’atmosfera e l’immersione in montagna. Momento piacevole anche l’arrivo del pirenaico Nahuel Passerat e del giapponese Mochizuki Shogo che finiscono la corsa mano nella mano dopo aver unito i loro sforzi per tutta la gara.

Dal lato femminile, Alexandra Rousset, inizia con cautela non conoscendo il massiccio della Belledonne. Dopo una partenza difficile, la madrina ha preso tempo per riposare al Pleynet e poter recuperare le forze. Dopo essersi riposata, ha potuto riprendere il comando. Ha vinto in 37h33 davanti a Catherine Rion che ha finito seconda in 41h04 e Nelly Zotos terza in 41h43.

Novità del 2017, il duetto integrale è stato vinto da Bénédicte e Marc Paturel che sono arrivati in 37h21.

Il bretone Yann Guillerm, che “ama le Alpi e le montagne” è stato la sorpresa della traversée nord 2017. Ha finito primo in 13h46, seguito dall’italiano Simone Musazzi  in 14h23 e Emmanuel Faucon in 14h30. Per le donne, Audrey Tanguy finisce gli 85 km in 15h44, davanti a Mathilde Guillaumot in 18h18 e Claire Dauchez in 18h26.

Sulla 47km, Nicolas Hairon e Kevin Vermeulen hanno polverizzato il record di Ugo Ferrari e hanno terminato i 47km in 5h43. Ancora una bella immagine di solidarietà sul Parcours des crêtes per i vincitori che dopo una caduta hanno deciso di terminare insieme. Thomas Cardin ha terminato la gara in terza posizione in 06h04. Podio internazionale per le ragazze con la francese Line Moncelon (08h06), la spagnola Garay Zarraga Andrea (08h26) e la tedesca Anna Janssen (08h37).

Come ogni anno, la bellezza della corsa e l’accoglienza dei 450 volontari è stata lodata da tutti. Questo ultra-trail che rimane “una delle più difficili di Francia, e forse del mondo” ha offerto ai corridori, agli accompagnatori e agli abitanti della Belledonne 3 giorni di festa. Le attività (attività per bambini, concerti, scoperta del territorio …) hanno permesso a tutti di trascorrere un weekend fantastico  in un’atmosfera amichevole. L’Échappée Belle è più che mai un’avventura vissuta e condivisa con la famiglia o con gli amici.

“L’Échappée Mômes” ha chiuso i festeggiamenti permettendo ai bambini di correre come i grandi!

Le prime immagini della gara: https://youtu.be/HmFNhDc6SI4

Risultati completi: https://livetrail.net/live/echappeebelle/

Foto allegate. Foto: Jean-Luc Augier / Luci delle cime, Matthieu Rieux e Benjamin Orgogozo.

Per vedere altre foto: https://www.facebook.com/pg/lechapeebelledonne/photos/?tab=album&album_id=1573198586053087

Comunicado de prensa (ES)

L’Échappée Belle 2017, una quinta edizione sotto il segno dell’emozione

 Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, 1700 corridori provenienti da 30 diverse nazionalità hanno corso su uno dei tre percorsi dell’Echappée Belle. Sole, solidarietà, superamento di sé, suspense e emozioni sono state la chiave di questa magnifica edizione.

La quinta edizione dell’Échappée Belle si è conclusa domenica a mezzogiorno nel parco del castello di Aiguebelle per il 65% dei corridori che hanno attraversato la linea di arrivo su uno dei tre percorsi. La bellezza del percorso e l’atmosfera calda e quasi familiare di questa traversata della Belledonne hanno sedotto ancora una volta tutti i partecipanti. C’erano molti contendenti alla vittoria. C’è stata una grande battaglia per offrire alla fine un magnifico podio.

Sull’integrale, il campione del mondo di trail running  2015, Sylvain Court si è  imposto in 27h54. Abituato a più brevi percorsi, ha conquistato la corsa con grande umiltà. Rimanendo vicino agli altri corridori più esperti durante i primi 100 chilometri, ha preso la testa della gara poco prima dell’inizio della notte. Molto commosso sulla linea di arrivo, ha dedicato la sua vittoria alla sua fidanzata e ha reso tributo all’organizzazione. Voleva fare “il suo primo ultra-trail su un evento che segna”. Questa bella avventura segnerá per sempre i suoi ricordi! Un sacco di eccitazione per Fabrice Arène che ha attraversato la linea del traguardo in 28h15 con il suo pacer Fanny Coyne (seconda femminile sulla 144 km nel 2014). Bella sorpresa per questo parigino protagonista di una rimonta solitaria per andare a cercare il 2ndo posto. 7° al Pleynet, ha saputo gestire la corsa e ha approfittato di una notte piacevole per salire in  classifica. Finire dietro Sylvain “è un po ‘come una vittoria”, ha detto al traguardo. Lo sponsor di questa edizione 2017, David Barranger, più abituato ai raids che alle ultra, ha completato il podio in 28h29. Rimasto a lungo con Samuel Vergès (quarto), ha saputo trovare le risorse per ottenere un bel posto terzo. “Completamente soddisfatto della gara e del mio tempo” ha apprezzato l’atmosfera e l’immersione in montagna. Momento piacevole anche l’arrivo del pirenaico Nahuel Passerat e del giapponese Mochizuki Shogo che finiscono la corsa mano nella mano dopo aver unito i loro sforzi per tutta la gara.

Dal lato femminile, Alexandra Rousset, inizia con cautela non conoscendo il massiccio della Belledonne. Dopo una partenza difficile, la madrina ha preso tempo per riposare al Pleynet e poter recuperare le forze. Dopo essersi riposata, ha potuto riprendere il comando. Ha vinto in 37h33 davanti a Catherine Rion che ha finito seconda in 41h04 e Nelly Zotos terza in 41h43. Novità del 2017, il duetto integrale è stato vinto da Bénédicte e Marc Paturel che sono arrivati in 37h21.

Il bretone Yann Guillerm, che “ama le Alpi e le montagne” è stato la sorpresa della traversée nord 2017. Ha finito primo in 13h46, seguito dall’italiano Simone Musazzi  in 14h23 e Emmanuel Faucon in 14h30. Per le donne, Audrey Tanguy finisce gli 85 km in 15h44, davanti a Mathilde Guillaumot in 18h18 e Claire Dauchez in 18h26.

Sulla 47km, Nicolas Hairon e Kevin Vermeulen hanno polverizzato il record di Ugo Ferrari e hanno terminato i 47km in 5h43. Ancora una bella immagine di solidarietà sul Parcours des crêtes per i vincitori che dopo una caduta hanno deciso di terminare insieme. Thomas Cardin ha terminato la gara in terza posizione in 06h04. Podio internazionale per le ragazze con la francese Line Moncelon (08h06), la spagnola Garay Zarraga Andrea (08h26) e la tedesca Anna Janssen (08h37).

Come ogni anno, la bellezza della corsa e l’accoglienza dei 450 volontari è stata lodata da tutti. Questo ultra-trail che rimane “una delle più difficili di Francia, e forse del mondo” ha offerto ai corridori, agli accompagnatori e agli abitanti della Belledonne 3 giorni di festa. Le attività (attività per bambini, concerti, scoperta del territorio …) hanno permesso a tutti di trascorrere un weekend fantastico  in un’atmosfera amichevole. L’Échappée Belle è più che mai un’avventura vissuta e condivisa con la famiglia o con gli amici.

“L’Échappée Mômes” ha chiuso i festeggiamenti permettendo ai bambini di correre come i grandi!

Le prime immagini della gara: https://youtu.be/HmFNhDc6SI4

Risultati completi: https://livetrail.net/live/echappeebelle/

Foto allegate. Foto: Jean-Luc Augier / Luci delle cime, Matthieu Rieux e Benjamin Orgogozo.

Per vedere altre foto: https://www.facebook.com/pg/lechapeebelledonne/photos/?tab=album&album_id=1573198586053087

Pressemitteilung (DE)

Échappée Belle 2017, die 5te Ausgabe stand im Zeichen der Emotionen

1700 Läufer aus 30 verschiedenen Nationen nahmen sich zwischen Freitag dem 25. August und Sonntag dem 27. August 2017 an einer der drei Herausforderungen der Echappée Belle an. Sonne, Gemeinschaftsgeist, die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, ein Abenteuer und alle Gefühlslagen zu durchleben, all das war Teil dieser großartiger diesjährigen Veranstaltung.

Sonntagmittag ging die 5te Auflage der Echappée Belle im Schlosspark von Aiguebelle zu Ende. Wieder einmal verzauberten die Schönheit der Strecke und die herzliche, quasi familiale Stimmung am Streckenrand die Teilnehmer dieser Überquerung des Belledonne-Massifs. 65% der Starter konnten auf einer der drei angebotenen Distanzen (144k, 85k, 47k) glücklich die Ziellinie erreichen. Dabei war die Liste der Siegesanwärter dieses Jahr dicht besetzt. Es gab spannende Titelkämpfe und tolle internationale Podestzusammenstellungen.

Auf der Königsdistanz (144k) setzte sich der Trail Weltmeister von 2015, Sylvain Court, in 27h54 durch. Da er bisher eher auf kürzeren Distanzen unterwegs war, ging er das Rennen eher demütig an 100k lang blieb er bei den erfahreneren Läufern, bevor er sich dann kurz vor Einbruch der Nacht an die Spitze des Rennens setzte. Sein Zieleinlauf war sehr bewegend: er widmente seinen Sieg seiner Freundin und würdigte die Arbeit der Veranstalter achtungsvoll. Seinen ersten Ultratrail hatte er « bei einer prägenden Veranstaltung » machen wollen. Das ist ihm gelungen : Echappée Belle wird ihm für immer in toller Erinnerung bleiben.

Nicht weniger Emotionen gab es bei Fabrice Arène, der nach 28h15 die Ziellinie gemeinsam mit seiner Pacerin Fanny Coyne (2. Frau auf den 144k im Jahr 2014) überquerte. Eine freudige Überraschung für den Pariser, der sich während der Nacht stetig nach vorne gearbeitet hatte. Noch Siebter in Pleynet, teilte er sich das Rennen gut ein und profitierte von der milden angenehmen Nacht, um sich Platz um Platz nach vorne  zu schieben. Zweiter hinter Sylvain zu sein « das ist fast wie ein Sieg », verkündet er stolz im Ziel. David Barranger, der Pate der diesjährigen Veranstaltung und eher Multisportler als purer Ultraläufer, vervollständigt das Podium nach 28h29. Nachdem er lange Zeit zusammen mit Samuel Vergès (4. Gesamt) unterwegs gewesen war, konnte er seine Reserven mobilisieren und sich so den dritten Platz sichern.  « Ich bin mit dem Verlauf des Rennens und meiner Zeit rundum zufrieden » er schätzt insbesondere die Stimmung und dass man hier komplett in die Berge eintauchen kann. Ein weiterer schöner Zieleinlauf ereignetete sich mit Nahuel Passerat aus den Pyrenäen und dem Japaner Mochizuki Shogo, die, nachdem die gemeinsamen Anstrengungen sie zusammengeschiedeten hatten, das Rennen Hand in Hand beendeten.

Bei den Frauen startete Alexandra Rousset eher vorsichtig ins Rennen, wohlwissend, dass ihr dieses Bergmassif komplett unbekannt war. Der erste Teil des Rennens verlief für sie eher schlecht. Doch die diesjährige Patin nahm sich in Pleynet ausreichend Zeit, wieder zu Kräften zu kommen, um dann gut erholt die Führung des Rennens zu ergreifen. Sie siegte in 37h33 vor Catherine Rion (2te in 41h04) und Nelly Zotos (3te in 41h43).

Eine Neuheit 2017 war es, die komplette Strecke als Duo zu absolvieren. Der Sieg ging an Bénédicte und Marc Paturel, die nach 37h21 die Ziellinie überquerten.

Bei der Nordüberquerung der Echappée Belle (85km) gelang  Yann Guillerm, der aus der Bretagne kommt und die Alpen und Berge verehrt, ein Überraschungssieg. Er lief nach 13h46 vor dem Italiener Simone Musazzi (14h23) und dem Franzosen Emmanuel Faucon (14h30) über die Ziellinie. Bei den Frauen setzte sich Audrey Tanguy in 15h44 mit deutlichem Abstand zu den Verfolgerinnen Mathilde Guillaumot (18h18) und Claire Dauchez (18h26) durch.

Auf der 47k Distanz pulverisierten Nicolas Hairon und Kevin Vermeulen den Streckenrekord von Ugo Ferrari mit einer Zeit von 5h43. Diese beiden diesjähigen Sieger des sogenannten « Parcour des Crêtes » hatten nach einem Sturz beschlossen, das Rennen gemeinsam zu weiter zu bestreiten. An dieser Stelle zeichnet sich noch einmal der wunderbare Gemeinschaftsgeist, der bei der Echappée Belle herrscht, ab. Thomas Cardin wird in einer Zeit von 06h04 Dritter bei den Männern. Bei den Frauen gab es ein internationales Podium, mit dem Sieg der Französin Line Moncelon (08h06) vor der Spanierin Garay Zarraga Andrea (08h26) und der Deutschen Anna Janssen (08h37).

Die Schönheit der Strecke und der herzliche Empfang durch die 450 Freiwilligen haben auch in diesem Jahr wieder großen Anklang  gefunden. Dieser Ultra-Trail, der einer der härtesten Frankreichs wenn nicht sogar der Welt bleibt, hat Läufern, Begleitern und Einheimischen drei tolle Festtage beschert. Dank verschiedener Animationen (Aktivitäten für Kinder, Konzerte, Führungen,…) konnte jedermann ein herausragendes Wochenende in familiärer Atmosphäre verbringen. Die Échappée Belle ist mehr als denn je ein Abenteuer, das mit der Familie und Freunden erlebt und geteilt wird.

Auch die Kinder hatten die Möglichkeit es den Großen nachzumachen : Die Festtage wurden mit der « L’Échappée Mômes », dem Kinderrennen, abgeschlossen.

Die ersten Bilder des Rennens : https://youtu.be/HmFNhDc6SI4

Ergebnisse : https://livetrail.net/live/echappeebelle/

Fotos im Anhang. Fotokredit : Jean-Luc Augier/Lumières des cimes, Matthieu Rieux et Benjamin Orgogozo.

Mehr Fotos unter :  https://www.facebook.com/pg/lechapeebelledonne/photos/?tab=album&album_id=1573198586053087

Pressemeddelelse (DK)

Echappee Belle 2017: 5. udgave under overskriften følelser.

Fra d 25 august til 27 august deltog 1700 trailløbere med 30 forskellige nationaliteter i et af de 3 løb. Solskin, solidaritet, kæmpende, spænding og følelser var i den grad tilstede i denne fantastiske udgave

Echappee sluttede søndag eftermiddag ved slottet Parc of Aiguebelle hvor 65 % gennemførte ialt på de 3 distancer. Stiernes skønhed og den venlige atmosfære, næsten familiær, samt det at krydse Belledonne har endnu engang forført alle deltagere. Der var dedikerede deltager og der blev kæmpet om podiepladserne

På Integrale verdensmesteren i trailløb i 2015, Sylvian Court vandt i tiden 27:54.  Der var ikke meget tid mellem de forreste. Han gik til løbet med stor ydmyghed. Blev tæt sammen med andre deltagere med mere erfaring i de første 100 km. Han tog føringen lige inden nat. Meget rørt ankom han til mållinien. Han dedikerede sejren til kæresten og roste organisationen. Han ville gerne løbe sin første ultra til et helt specielt event. En emotionel Fabrice Arene blev nummer 2 i tiden 28:15 sammen med hans pacer Fanny Coyne (nummer 2 kvinde på 144 i 2014). Dejlig overraskelse for denne løber fra Paris som kæmpede sig op fra en 7 til en 2 plads. Nummer 7 i Pleynet hvorefter han fik godt styr på sit løb gennem natten. At slutte lige bagved Sylvian er næsten som en sejr. Sponseret af organisationen, David Barranger, som er mere vant til disse løb blev nummer 3 i tiden 28:29. Han blev sammen med løbets nummer 4, Samuel Verges, men han havde til slut lidt flere ressourcer. Total tilfreds med løbet. Han sætter stor pris på atmosfæren og temperaturen i bjergene.  Skønt øjeblik var også at Nahuel Passerat og japaneren Shogo Mochizuki gennemførte efter at have fulgtes sammen i lang tid.

På kvindesiden startede Alexandra Rousset stille ud idet hun ikke kendte Belledonne. Efter en stille og rolig start valgte den sponserede deltager at tage et hvil i Pleynet. Derefter tog hun føringen og genemførte i tiden 37:33 foran Catherine Rion i tiden 41:04 og Nelly Zotos i tiden 41:43

Nyhed i år var Integral duo. Den blev vundet af Benedicte og Marc Paturel i 37:21.

På 85 km overraskede den britiske Yann Guillerm som elsker alperne og bjergene på ruten the North Crossing. Han vandt i tiden 13:46 for italieneren Simone Musazzi i 14:23 og Emanuel Faucon i 14:30. Af kvinderne vandt Audrey Tanguy i 15:44 foran Mathilde Guillaumot i 18:18 og Claire Dauchez i 18:26.

På 47 km slog Nicolas Hairon og Kevin Vermeulen rekorden og krydsede mållinien i 5:43. Vinderne fulgtes ad de sidste 27 km. Thomas Cardin blev nummer 3 i 6:04. Det var et internationalt podie for kvinderne med den franske Line Moncelon 8:06, den spanske Garay Zarraga i 8:26 og den tyske Anne Janssen i 8:37.

Som de foregående år har der været 450 frivillige som blev værdsat af alle deltagere. Denne ultra trail er en af de hårdeste i Frankrig, faktisk i verden. Der har været animationer for børn, live musik og et fantastisk område. Det har gjort at alle kunne bruge en skøn weekend i venlig atmosfære. Echappee Belle er mere end nogensiden et eventyr som deles famlier imellem.

L Echappee Momes lukkede weekenden af og tillod børn at løbe deres Echappee såvel som voksne.

https://livetrail.net/live/echappeebelle/

https://www.facebook.com/pg/lechapeebelledonne/photos/?tab=album&album_id=1573198586053087

予告を見る (JP)

レシャップベル 2017、第5回大会の感動の軌跡

8月25日(金)から27日(日)にかけて、世界30ヶ国から1700名のトレイルランナーがそれぞれのレースのスタートをきりました。様々なドラマが繰り広げられた素晴らしい大会となりました。

第5回レシャップベルは日曜日の正午にエーグベルにて終了し、全種目合わせての完走率は65%でした。ベルドンヌ山脈縦走のコースの美しさや家族のような温かくフレンドリーな大会の雰囲気は参加したランナーたちを魅了し、ランナーたちは美しい戦いと見事な結果を残しました。

Integrale種目では、2015年度トレイル・ランニング王者のSylvain Courtが27時間54分で1位を獲得しました。短距離に慣れている彼は謙虚に完走を成し遂げました。最初の100kmは経験豊富なランナー集団の中にいましたが、夜の目前でリードを取りトップに立ちました。フィニッシュでは感動し、この勝利を恋人に捧げ、大会に賛辞を呈しました。「初めてのウルトラトレイルは意味深い大会で」と思っていた彼にとって一生刻まれる思い出となったでしょう!2位はFabrice Arèneで、ペーサーのFanny Coyne (2014年度 144km 女子部門2位) と共に28時間15分でフィニッシュしました。2位を獲得したこのパリジャンランナーは7つ目のエイド・プレイネットで心地よく穏やかな夜の中、一気に順位を縮め、フィニッシュ時、「Sylvainの次にフィニッシュ出来たことを嬉しく思う」と述べました。
今大会のスポンサーであるDavid Barrangerは28時間29分で3位でフィニッシュし、4位のSamuel Vergèsと長い時間共に走ったことが3位獲得に繋がりました。「レースにとても満足している」と、山の雰囲気や山での時間を高く評価しました。レースのほとんどを共に走ったピレネーのNahuel Passeratと日本の望月将悟が共にフィニッシュした瞬間もまた、とても美しいものでした。

女子部門では、Alexandra Roussetが初のベルドンヌのため慎重にスタートを切りましたが、プレイネットでリードを取り、37時間33分でフィニッシュしました。続いてCatherine Rionが41時間4分で2位、Nelly Zotosが41時間43分で3位でした。

Integraleペア部門を制したのはBénédicteとMarc Paturelで、記録は37時間21分でした。

North Crossing (85km) 種目では、アルプスと山を愛するブルターニュのYann Guillermが13時間46分で1位を獲得し、驚かせてくれました。続いてイタリアのSimone Musazziが14時間23分で2位、Emmanuel Fauconが14時間30分で3位という結果でした。女子部門ではAudrey Tanguyが15時間44分で1位、Mathilde Guillaumotが18時間18分で2位、Claire Dauchezが18時間26分で3位でした。

Ridge Track (47km) 種目ではUgo Ferrariの記録を破り、Nicolas HaironとKevin Vermeulenが5時間43分でフィニッシュしました。力を合わせて最後の27kmを共に走り抜いた瞬間は素晴らしいものでした。3位はThomas Cardinで6時間4分でした。
女子部門はフランスのLine Moncelon (8時間6分)、スペインのGaray Zarraga Andrea (8時間26分)、ドイツのAnna Janssen (8時間37分)という結果でした。

例年と同じく、本大会のコースの美しさや450人ものボランティアによる歓迎は人々に喜ばれています。このウルトラトレイルはフランスで最も、または世界で最も過酷なレースのひとつであり、ランナーやサポーターそしてベルドンヌ地域の人々にとって特別な3日間です。子ども向けのアクティビティー、ライブミュージック、地域観光イベントなどもあり、人々はフレンドリーな雰囲気の中で素晴らしい週末を過ごすことが出来ました。レシャップベルは家族や周りの人々と分かち合う大冒険なのです。

本大会の締めくくりには”L’Échappée Mômes”が催され、子どもたちが”Echappée”を大人たちのように走りました。

本大会の様子: http://youtu.be/HmFNhDc6SI4

リザルト: https://livetrail.net/live/echappeebelle/