Registration will start on January 15th 2018

3 courses in altitude throught the wild Massif of Belledonne on August 31th, September 1st and 2nd 2018. If you want to live the adventure Echappée Belle, save the date of January 15th for the opening of the registration on www.lechappeebelledonne.com/fr/inscription/

144k and 11100m of elevation for an extraordinary adventure on an exceptional landscape…

The reputation of Echappée Belle is proven. More and more trail runners from all around the world comes in Belledonne. A very technical course with a lot of elevation, finished in more than 27 hours for the first and 56 hours for the last finishers. Born in 2013, the Ultra Crossing of Belledonne is a reference now in the Ultra Trail Running world. A demanding race, with wild and mountainous character, and the beauty of its landscape. With more than successive 40km over 2000m and a minimum of way down to the valley, the Échappée Belle offer an unique experience and an amazing landscape: over 30 lakes of altitude, panoramic ridges and a summit at 2926m, with a family-friendly spirit and volunteers who takes care of the runners.
After a start with headlamp on the wonderful Domain of Vizille (near Grenoble), the path quickly rises to offer fantastic views and unveiling step by step the lakes of Belledonne: lake Achard, lakes Robert, lake Léama, lake Longet, lake of Crozet, lakes of Doménon, lake Blanc…A very technical ground giving pride to the stone! From the Pleynet / Les 7 Laux, start of the 2nd race of 85k, with a run between the several hundred years old trees of the the majestic forest of Belledonne, before to grow the dreaded Col Moretan (1500mD+ and 1500mD-), a very steep slope with ropes to help the down and a nice firm. The lakes Moretan will bring a small comforting feeling in the Valley of Veyton, where the path disappears until the wild aid station of Perioule. Since Super collet, start ot the 3rd race of 47k, the Ridge of Ferices offer a huge view on the Alps before to finish on a wooded path to join Aiguebelle (Savoie).

Few weeks before to launch the registration

You want to live an adventure? Save the date, the registration of the 6th edition of the Echappée Belle will start on January 15th 2018.
3 races:

  • Echappée Belle Integrale, 144k and 11100m D+, solo or duo, from Vizille to Aiguebelle, for sky running lovers. A technical and commitment trail running, between trail and high-mountain which allow you to rally Isère to Savoie with incredible panoramas. An alpine run for aware trail runner!
    It takes part of the French Challenge UMNT (Ultra Mountain National Tour)
  • The North Crossing, 85k and 6050m D+ solo from Le Pleynet/Les 7 Laux to Aiguebelle, for runner would like wild and unfrequented path. This Ultra trail will allow you to discover the north part of Belledonne by day and its famous Moretan Pass!
  • The Ridge Track, 57k and 4100m D+, solo from Super-Collet to Aiguebelle with a unique panorama of the Alps. A course for trail runners would like to approach the technical run of Belledonne on a day.

Be careful, to preserve the friendly character of the race, the number of runner is limited to 500 runners per race (added 100 places for the duo on 144km).

6. ročník Echappée Belle, závod, který přebíhá Belledonský masiv z jihu na sever se odehraje od 31.srpna do 2.září 2018

Registrace začne 15. ledna 2018

Tři různé trasy ve vysoké nadmořské výšce divokého masívu Belledonne od 31.srpna do 2.září 2018. Chcete-li zažít dobrodružství Echappée Belle, pamatujte, že 15.ledna 2018 je zahájena registrace na adrese https://www.lechappeebelledonne.com/en/inscription/

144km a 11100m převýšení vám přinese mimořádné dobrodružství ve výjimečné krajině …

Reputace Echappée Belle je již hotovou věcí. Stále více běžců z celého světa přichází na Belledonne. Zde jim je nabízena velmi technická trať s pohybem ve velké nadmořské výšce, kterou ti nejlepší dokončí něco přes 27 hodin a ti poslední pak mají limit 56 hodin. Echappée Belledonne má počátek v roce 2013, ale již dnes je vzorem v ultra trailovém světě. Tento náročný závod s divokým horským charakterem prochází nádhernou krajinou s více než 40km v nadmořské výšce nad 2000m a jen minimálně se dostává do údolí.

Échappée Belle jednoduše nabízí jedinečný zážitek v úžasné krajině: přes 30 vysokohorských jezer po trati, panoramatické výhledy z  hřebenů a nejvyšší bod tratě ve výšce 2926m, spoustu dobrovolníků, kteří se starají o běžce po celé trati a celou dobu závodu.

Po startu, kdy ještě někdo startuje s čelovkou, někdo bez ze zámeckého parku ve Vizille (poblíž Grenoblu) se trať rychle zvedá, aby nabídla fantastické výhledy a postupně představila nejkrásnější jezera Belledonnského masivu: jezero Achard, jezera Robert, jezero Léama, jezero Longet, Crozetské jezero, jezera Doménon, jezero Blanc … Závod se pyšní nejen velkou techničností, ale i tím, že je extrémně kamenitý.

Z Pleynet / Les 7 Laux, kde startuje druhá nejdelší trať 85km, se probíhá majestátním lesem Belledone s několik set let starými stromy předtím, než se závodníci dostanou k obávanému Col Moretan (1500mD + a 1500mD-). V klesání z Col Moretan je čeká velmi strmý svah s pomocným lanem. Úsek kolem jezera Moretan přinese malé uklidňění v údolí Veyton, kde cesta pokračuje až k pomocné občerstvovačce Perioule. Od Super Collet, kde začíná třetí závod na 47 kilometrů, nabídne hřeben Ferices ohromný výhled na Alpy předtím, než se začne klesat po zalesněné cestě do cíle v Aiguebelle (Savoie).

Zbývá jen pár týdnů do zahájení registrace

Chcete žít opravdové dobrodružství? Poznamenejte si datum zahájení registrace 6. ročníku Echappée Belle 15. ledna 2018.

3 závody:

  • Echappée Belle Integrale, 144km a 11100m D +, sólo nebo ve dvojici, z Vizille do Aiguebelle, pro milovníky skyrunningu. Technická a náročná trailová a vysokohorská trať, která vám umožní poznat celý Beldonský masiv od jihu na sever, z Isère do Savojska s neuvěřitelnými panoramatickými výhledy. Pro zdatné vysokohorské běžce!
    Je součástí francouzské serie UMNT (Ultra Mountain National Tour)
  • North Crossing, 85km a 6050m D + sólo z Le Pleynet / Les 7 Laux do Aiguebelle, pro běžce, co mají rádi divokou trať. Tato trasa Ultra vám umožní objevit severní částu masivu během jednoho dne včetně slavného průsmyku Col Moretan!
  • Ridge Track, 57km a 4100m D +, sólo od Allevard do Aiguebelle s jedinečnými panoramaty Alp. Trať pro trailové běžce, kteří chtějí zažít technický běh po Belledonském masivu ve dne.

Pamatujte, abychom zachovali přátelský charakter závodu, počet účastníků je omezen na 500 běžců na závod (100 míst je přidáno pro závod dvojic na 144 km).

Publié par Echappée Belle sur jeudi 14 décembre 2017