August Thursday 22th 2019
05:00 PM Aiguebelle Gymnasium

You’re looking to chase your stress, becoma aware of your body, improve your concentration…
The mental aspect is a big part of the result in an ultra trail.
To be able to live fully your Belle Echappée, come and enjoy this 30-40mn Yoga session, specially developed for a pre-race, accessible to all.

Elena Nell Zerah, teacher of yoga, passionate of mountain, combines yoga in the training of athletes and mainly trail runners.

Registration free and necessary at contact.belledonne@gmail.com
Limited to 50 people
Carpets/pads not provided, bring your own

> More information: www.voyage-astral.net

– BĚŽCI ECHAPPEE BELLE 2019
Setkání s JÓGOU, 22. srpna 2019
17:00 Aiguebelle Gymnasium

Snažíte se snížit váš stres, chcete si být vědomi svého těla, zlepšovat svou koncentraci…

Duševní aspekt se velkou měrou podílí na výsledku v ultratrailu.

Chcete-li si plně užít svůj závod Belle Echappée, přijďte a vyzkoušejte si 30-40 minutové setkání s jógou, speciálně navržené pro období před závodem, které je přístupné všem.

Elena Nell Zerah, cvičitelka jógy, vášnivá milovnice hor, kombinuje jógu s tréninkem sportovců a především trailových běžců.

Registrace je zdarma a je nutná na adrese contact.belledonne@gmail.com
Účast je z omezena na 50 osob
(Cvičební podložky nejsou k dispozici, přineste si vlastní například karimatku)

Další informace: www.voyage-astral.net