The 9th edition of Echappee Belle, Ultra Crossing of Belledonne, will take place on August 2021, 20th, 21st and 22nd

Registration opens on January 18th at 8:00 AM on www.lechappeebelledonne.com/en/subscription

The Echappee Belle provide 3 races on Belledonne’s Massif and 1 Skyrace:

  • The Echappee Belle Integrale, 149k and 11.400m D+, solo or duo, from Vizille to Aiguebelle, for an integral crossing of Belledonne’s Massif. With more than 40k above 2000m and a minimum of descent in the valley, this very technical and demanding ultra trail running offers an unique experience. This race is a real fun for experienced trailers who love stunning and challenging terrain!
  • NEW ROUTE The North Crossing, 83,5k and 6.140m D+ solo, from Fond-de-France (Haut-Breda) to Aiguebelle, for run-wild-terrain lovers. Start to Fond-de-France, with an ascent to the beautiful Combe Valloire, near the White Lake, Black Lake and Frozen Lake, then a series of 3 passes with Valloire (2751m), Comberousse (2669m) and Moretan (2503m).
  • The Ridge Track, 62k and 4.700m D+ from Allevard to Aiguebelle. A very challenging route throughout the wild trails of Maurienne side of Belledonne. This race is more accessible than the 2 other races, but keep the technical spirit of Belledonne with the Pointe Rognier Peak (2341m). This Belledonne’s summit offers an unique panorama on the Alps and the Mont-Blanc
  • NEW 2021 The White Rock Skyrace, 21k and 2.000m D+ start to Fond-de-France (Haut-Bréda) for a loop. A technical route with Belledonne’s DNA: wild route, screes, a beautiful view on the 7 Laux and Belledonne’s Peak, the ascent of Rocher Blanc (2928m), some rocks and even more rocks.

Registration opens from January 18th at 08:00 AM to January 31st at 23:59 for the Echappee Belle Integrale solo and duo, The North Crossing and The Ridge Track. Results of the draw on February 3rd at 12:00 AM.

Registration to the White Rock Skyrace on candidate file: form to download from January 18th on the web site Echappee Belle, and send back before March 1st. Results on April 1st.

Since the beginning of the Echappe Belle, we’re committed to preserve Belledonne’s Massif and to maintain the user-friendliness of the race by limiting the number of bibs race (600 per course, and added 100 duos for the Integrale). In order to allow everyone to have a chance to participate in the Echappee Belle, we’ve set up since last year a draw. The runners have 2 weeks pour register on the 3 races. If the races are full we’ll proceed to a draw. If not we’ll reopen the registrations.

-> Registrations available for a group
-> A number of bibs race reserved for women because they’re few
-> As well for strangers for the same reason
-> All non-selected people will be placed on the waiting list

9. ročník Echappee Belle, Ultra Trail přes Belledonne Massif, se bude konat 20. až 22. srpna 2021

Registrace se otevírá 18. ledna v 8:00 na: www.lechappeebelledonne.com/inscription/

Echappee Belle nabízí tři závody na Belledonne Massif a jeden SkyRace®: 

  • Echappee Belle Integrale – 149km a 11400m D+ převýšení, jednotlivci nebo štafeta dvojic z Vizille po Aiguebelle a kompletní přechod Belledone Massif. S více než 40km tratě nad 2000 metrů a minimem klesání do údolí nabízí tento velmi technický a náročný ultra trailový běh jedinečný zážitek. Tento závod je opravdovou zábavou pro zkušené trailové běžce, kteří milují ohromující a velmi náročný technický terén!

  • NOVÁ TRASA North Crossing – 83,5km a 6140m D+ převýšení z Fond-de-France (Haut-Breda) do Aiguebelle, pro milovníky divokého terénu. Odstartujete z Fond-de-France, s výstupem v nádherném údolí Grande Valloire, průchod poblíž 3 jezer, Blanc, Noir a Glacé (Bílé, Černé a Ledové), následovaný krásnou sérií přechodů přes Valloire (2751m), Comberousse (2669m) a Morétan (2503m).

  • Ridge Track – 62km a 4.700m D+ převýšení z Allevardu do Aiguebelle. Velmi náročná trasa divokými stezkami na maurienské straně Belledonne. Tento závod je přístupnější a snazší než předchozí dva závody, ale zachovává si technického ducha Belledonne s vrcholem Pointe Rognier Peak (2341m). Tento vrchol v Belledonne nabízí jedinečné panorama Alp a Mont-Blancu.

  • NOVINKA 2021 White Rock SkyRace® – 21km a 2000m D+ převýšení začíná smyčkou ve Fond-de-France (Haut-Bréda). Technická trasa si zachovává DNA Belledonne a 100% technický itinenář: divokou trasa, suť, nádherný výhled na jezera 7 Laux a vrcholy Belledonne, výstup na Rocher Blanc (2928m), několik skal a ještě více skal a kamení. 

Registrace začíná 18. ledna v 8:00 a končí 31. ledna ve 23:59 pro Echappee Belle Integrale, North Crossing a Ridge Track. Výsledky losování budou zveřejněny 3. února ve 12:00. 

Registrace na White Rock SkyRace® prostřednictvím kandidátského formuláře: Tento formulář bude ke stažení od 18. ledna na webových stránkách Echappee Belle a odeslán zpět musí být do 1. března. Výsledky budou zveřejněny 1. dubna. 

Od počátku závodů Echappe Belle jsme se zavázali chránit Belledonne Massif a udržovat přívětivost závodu k přírodě a přátelskou atmosféru omezením počtu závodníků a startovních čísel (600 čísel na závod a přidali jsme 100 čísel pro štafetu dvojic na trase Integrale). Aby měli všichni šanci zúčastnit se Echappee Belle, zavedli jsme již v loňském roce losování. Běžci mají dva týdny na registraci na jeden ze tří závodů. Pokud bude převis registrací nad limitem startujících, přistoupíme k losování. Pokud ne, znovu otevřeme registraci. 

-> Registrace možné i pro skupinu
-> Vyhrazené přiměřené množství čísel pro ženy, protože je jich relativně málo
-> Stejně tak vyhrazené množství čísel pro cizince ze stejného důvodu
-> Všichni nevylosovaní závodníci budou zařazeni do seznamu čekatelů